13. Dünya Insanı Ödülü Hanna Jaff ve Nuri Sınır

Hanna Jaff hakkindaki bilgiler Wikipedia (English).

Nuri Sınır

1952 yılında Amed’de dünyaya geldi.

Kürd kültürünün önemli isimleri olan Mellayè Cizîrî,Ahmedè Xanè,Mellayè Batè,Ciğerxwîn Medresedelerinde aldı

1977 yılında Üniversiteyi bitirerek öğretmenliğe başladı.Ne yazıkki bir aramada üzerinde yakalanan Roja welat adlı Kürdçe/ Türkçe gazete yüzünden tekrar tutuklanarak ceza evine girdi 3 ay tutuklu kaldı. Ceza evinden çıktıktan sonrada işine son verildi. Daha sonra DiyarbakırBelediyesinde çalışmaya başladı

1980 yılında askerler darbe yaparak iktidarı ellerine geçirdiklerinde tekrar tutuklanarak, adı Diyarbakır 5 nolu askeri Cezaevine koyuldu. Cezaevinde 24 saati işkencelerle geçti. Mahkeme tarafından suçsuzbulunduğuna karar verilip Cezaevinden çıktıktan sonrada yaşamı sıkıntılar içinde geçti.

Bu süreçte ceza evi ile ilgili bir kitap yazdıı.
Devletin zulmü,viran edilen köy ve kentler,cinayetler ve talan edilen Kürd halkı ile ilgili Kürtçe bir kitap yazdı.

Uzun seneler karşılaştışı haksızlıklara ve maruz kaldığı İşkencelere rağmen, İnsani değerlerini kaybetmeyen din dil ve ırk ayırımı yapmadan bulunduğu bölgede Barış Huzur ve Demokrasi için Mücadelesine devam etmektedir.

15.Dünya İnsanı Bayramı

Hangi din veya milletten olursa olsun, 15 yıldan beri Dünya insanı Bayramını kutladığımız için çok mutluyuz.

15. Dünya insanı Bayramı bu yıl 10 Ekim 2019’da saat 19: 00’dan itibaren (saat 18: 00’de giriş) Traiskirchen belediye binasında gerçekleşecek.

Ayrıca bu yıl yine opera Sanatcıları ve oryantal dans ve oryantal müzik Sanatcıları ile bir müzik programı hazırladık.

Ayrıca, 13. Dünya İnsanı Ödülü, her zaman olduğu gibi, insan haklarıve Barış için yoğun olarak çalışan bir kadına ve erkeğe verilecek. Dünya insanı ödülünü kazanan Bayan ve Erkek kişisel olarak ödülü alacak. 

Sizi, Kalben Dünya İnsan Bayraminda bize katılmaya, insani ve barışçıl düşünceyi dünyaya yaymaya davet ediyoruz. 

Dünya insanı bayramı nedir, kimdir dünya insanı?

Dünya insanı bayramı nedir, kimdir dünya insanı?
Dünya insanı birliği kültürler arası dialoğu sağlamak için çaba sarf etmektedir. Dünya insanı olmuş bir kişi sadece kendi kültürünü, yaşam tarzını, düşüncesini önemli tutmaz, bilakis başka düşüncelere kültürlere saygı duyar.
Bildiğiniz gibi dünyamızda çeşitli kültürlere dinlere ve uluslara mensup insanlar yaşamaktadır, her ırkın milli ve dini bayramları vardır, fakat günümüze kadar dünyamızdaki tüm insanların beraber kutladığı bir bayram yok, bundan dolayı Dünya insanı birliği 10 ekim tarihini Dünya insanı bayramı olarak kutlamaktadır, din, dil ırk ayırımı yapmaksızın herkesin kutlayacağı bir bayram sunmaktadır.

İnternet sitemizden takip ettiğinizde her sene dünyanın değişik bölgelerinde bilhassa üniversite gençleri kutlamaktadır dünya insanı bayramını, hedefimiz ilerleyen senelerde Dünya insanı bayramının tüm dünyada resmi olarak kutlanmasıdır. Bu bayramda genel olarak Dünya insanı olan bir kişi vicdanında tüm senenin muhasebesini yapar, bilerek veya bilmeyerek kalbini kırdığı veya haksızlık yaptığı birileri olmuşsa eğer? O insanlardan özür dileyip kalbini kırdığı insanların kalplerini tekrar kazanmaya bakarken yapmış olduğu hataları bir daha yapmamaya kendini hazırlar. Şayet dünya insanı bayramı bütün dünyada kutlanırsa insanların bir birlerine bakış açısı daha güzelleşeektir, insanlar bir birlerine daha güzel duygularla bakarken, beyinlerindeki olumsuz ön yargılar azalacaktır.

Tüm din ve inanışlarda saygı ve sevgi ilk sırada yer almakta, ama ne yazıkki günümüzde binlerce kez görmekteyiz, başka görünümdeki veya başka düşüncedeki insanları yaralamak aşağılamak kötü görmek hatta ve hatta öldürmektedir insanlar, neden günümüzde halen var bu gibi olaylar?
Evrensel dünya insanı olmak eğitimi okullarda ders olarak okutulmasını düşünmekteyiz!
Bilim adamı, politikacı, ilahiyatçılar yöneticiler, öğretmenler çok akıllı ve okumuş olabilirler, biz onlara saygı göstereceğiz ırkcı duygulardan arındıkları zaman.
Her insan doğduğunda belirli bir kalıba sokulmuştur, çünkü anne ve babamız hangi ismi taşıyacağımızı, hangi ulusa ve dine ait olduğumuz belirlenmiştir, okullarda verilen kötü derslerde, başka dinlerin kötü olduğu, yüzlerce sene evvel hatta binlerce sene evvel yapılan gaddar savaşları yapan krallar ve padişahların isimlerini öğretmekteyiz çocuklarımıza, bu önemlimidir? Bizim düşüncemiz çocuklarımıza bu gibi dersler yerine dünyamıza olumlu ve barış dolu bir dünyanın nasıl meydana geleceğinin öğretilmesidir.

Çocuklarımıza ilk okulda, başka kültürlerde başka dinlerde ve ırklarda da iyi insanların olduğunu, onların yaşam şekilleri de bizimki kadar önemli olduğunu milli marş gibi öğretmekte fayda görmekteyiz.

Bazen bana sorarlar, Dünya insanı olmak için dinimden veya milli kimliğimden feragat etmelimiyim? Hayır böyle bir şey yok, kimse bundan endişe etmesin.
Bir Müslüman, Hiristiyan, Yahudi, Ateist Dünya insanı olabilir, çünkü dünya insanı olmak düşüncesi bir din veya politik bir parti değildir, fakat siyasi partilere sağduyu aşılamak olumlu yönde çalışmaları için katkı sağlamak için çalışırız.

Dünya insanı, dinler arasında ayırım yapmaz, insanların rengine ve milliyetine bakmaz, başka inançlara sahip olan insanların gururunu incitmez, kadın erkek ayırımı yapmaz, mümkün olduğu kadar yardıma ihtiyacı olanlara yardım eder, barış dolu bir dünya’nın olmasına sevinir ve çaba harcar. Dünyamızda halen sürmekte olan dinler ve medeniyetler arasındaki çatışmaların son bulmasını dilemekteyiz, inancımız her medeniyetin ve dinin kendine ait güzellikleri vardır, buna saygı göstermemiz ve bu doğrultuda çalışmamız lazım.

Amacımız bu düşünceleri taşıyan positif düşünen insanları dünya insanı birliği şemsiyesi altında bir araya getirmek, hep beraber dünya barışına katkı sağlamak, Demokrasiyi güçlendirmek kadın erkek eşitliğini sağlamaktır.

Sizde aileniz içinde komşularınızla arkadaşlarınızla bu düşünceyi tartışın, sağ duyu sahibi insanlar, medya ve dünyamızda söz sahibi olan liderler’e sesleniyorum, bu düşüncemizi destekleyin, dünya insanı olmak için her gün fikir cimnastiğ yapmaya bakın, çünkü çok iyi bir dünya insanı olacağınıza eminim.

Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras barış dolu bir dünyadır.
Memet Zeki Metin.