Hedefler ve On Nokta

handsrolandBay Zeki Dünya insanı Birliyi adlı kitabının sonlarında insanların gelecekte barış
içerisindeki yaşamlarını tarif ediyor. Vizyonunu paylaşıyoruz, ve kalpten başarılar diliyoruz.

1: Benim inancım ne olursa olsun kimse inancıma hükmetmesin. İsteyen istediği dini inancı istediği gibi yaşasın.
Fakat değişik tarikatlar kurup insanları zorla veya gönüllü olarak kendi saflarına çeken bazı yobazlara din simsarlarına karşı mücadele etmek (dünya insanı birliyinin) görevlerinden biridir ve en başta gelenidir, çünkü bunlar hem maddi, hem’de siyasi yönden çok güçlü bir duruma geldiklerinde kendisinden olmayan kendisi gibi düşünmeyen insanlara kötü gözle bakmaktadırlar ve o kişilere zarar vermektedirler. İşte belki’de bundan dolayı halen savaşlar ve savaşın daha’da çirkini olan terör, hepimizi normal hayatta tedirgin etmektedir.
Saygıdeğer insanlar Savaş ve terörün neden çıktığına ve kimlere fayda getirdiğine bir göz atmamızda fayda vardır ve zamanı gelmiştir diyor ”Dünya İnsanı birliği”

2: Milliyetçi duygular, bu güne kadar bu duyguyu besleyenleri’de gördü dünyamızdaki insanlar. Bu zihniyetteki insanlardandan herkes çok zarar gördü ve halen görmektedir. Irk ve ülkeler milliyetciliği yerine dünya milliyetciliği duygusu geliştiğinde bu sorun kendiliğinden ortadan kalkacaktır bunu’da ”Dünya İnsanı birliği” söylemektedir

3: Dünyadaki tüm ülkeler değişik rejimlerle idare edilmektedir ama demokrasiyi benimseyen ülkeler çoğunluktadır, demokrasi tam işlediğinde her insan bundan memnun kalacaktır her ülkenin bir anayasası bulunmaktadır veya başka bir rejimle idare edilmektedir. Dünyada bir tek anayasanın olması insanların faydasınadır. Dünyadaki sağ duyulu hukuk adamları belirli çalışmalardan sonra gerekli olan dünya anayasasını hazırlamalıdır diyor ”Dünya İnsanı birliği”

4: Dünya lisanı. Dünyamızdaki insanların yüzde elliden fazlasının birbirlerini anlayamadıklarını hepimiz bilmekteyiz şayet dünyadaki insanlar dünyamızda olup bitenleri anlama mutluluğunu yaşarlarsa o zaman dünyamızda olan çoğu hoş olmayan olayların asgariye ineceğinden eminiz diyor Dünya insanı birliği”

5: Deyerli insanlar çok kısa bir zaman sonra belki elli sene sonra uzayı sahiplenme gayesini yürüten bazı kötü niyetli kişilere karşı mücadele etmek ve bu doğrultuda dünyadaki tüm insanları bilinçlendirmek herkesin boynunun burcudur. Aynı zamanda uzaya dünyamızı ve bu dünyada yaşayacak olan bizleri zor durumda bırakacak hiç bir silahın götürülmemesine karşı çıkılması’da ”Dünya İnsanı birliğinin” görevidir

6: Dünyamızın ne kadar temiz havaya ve suya ihtiyacı olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Bunun için dünyamızda üretilen ne olursa olsun, şayet dünyamızı kirletiyorsa buna karşı tedbirlerin alınması için gereken her türlü çabanın gösterilmesi gerekir. Aynı zamanda dünyamızdaki insanları ve bizleri çesitli maddelerle zehirleyen kişi ve kurumlara karşı mücadele etmek’de bizim görevimizdir diyor ”Dünya İnsanı birliği”

7: Değerli insanlar günümüzde ve gelecekte teknoloji’de dünyamızın en çok ihtiyaç duyduğu ve yaşantımız için vazgeçilmez bir olaydır. Yalnız teknoloji bir hastayı ameliyat ederken doktorun verdiği narkoza benzer. Şayet fazla miktarda narkoz verirseniz hasta ölür. Bunun için teknolijiyi dünyamızdaki insanların kaldırabileceği bir zemine oturtmakta fayda vardır insanlarımızı olumsuzluklara yönlendiren bir teknolojinin önüne geçilmesinin zamanı gelmiştir. Ayrıca dünyamızdaki medya kuruluşlarına çok büyük görevler düşmektedir Medya yalan haberlerle insanları yanlış istikamete yönlendirmemelidir diyor ”Dünya İnsanı birliği”

8: Günümüzde maalesef hala açlık çeken insanların olmasıda vicdan sahibi çoğu kişileri üzmektedir. Bu sorunun asgariye indirilmesi için bir fon kurulması, bağış toplanması ve bu fonda toplanacak paraların fakirlik çeken yörelere kaydırılması yatırım yapılması iş sahaları açılması için elinden gelen her şeyi yapacaktır ”Dünya İnsanı birliği” Aynı zamanda her yıl en fazla yardımı yapan şahıs ve kuruluşların bir madalyayla ödüllendirilmesi aynı zamanda Dünya dili üzerine yapılan araştırma ve çalışmalar için ödül verilecektir. Çevre ve tabiatı koruma ödülleri verilecektir. Dünya hukukçusu ödülü ve dünya insanı ödülü verilecektir her sene.

9: Dünya İnsanı Birliğine katılmak isteyen kimse hangi inanca, hangi ırka mensup olursa olsun, ”dünyadaki tüm insanlar eşittir” ilkesini unutmamalıdır. Haksızlığa karşı olmalıdır. İnsanlara sevgi ile bakmalıdır. İçindeki şeytanı mümkün olduğu kadar küçültmelidir
Geçmişte olmuş din ve ırk savaşlarını lanetlemeli ve geçmişte yapılan tüm yanlışlıkları mümkün olduğu kadar unutmalıdır geçmişte yapılan kötülükleri günümüze taşımamalıdır. Çünkü dünya insanı düşüncesini taşıyan insanlar dünyada çogunluktadır. Zaman içerisinde yapılacak çalışmalar bu düşünceye sahip gönüllü iyi niyetli ehliyetli kişiler tarafindan dünyadaki tüm insanlara bildirilecektir. Aynı zamanda, bu düşünce istikametinde gelecek her türlü görüş ve düşünce, en iyi şekilde değerlendirilecektir. Ve dünyanın her tarafında bu birliği kurmak isteyen insanlara destek verilecektir. Bu birliğe katılmak isteyen fakiri’de zengini’de börokratı ve diplomatı’da yaşlısı ve genci’de hangi makamda olursa olsun, kendisini hiç kimseden üstün tutmamalıdır diyor”Dünya İnsanı birliği”

10: 10 Ekim Dünya insani Bayrami Resmi tarihidir. küs olanların birbiri ile barışmanın günü. Bu gün, savaşlara hayır demenin günü. Bu gün sevginin günü. Bu gün başkasına yardım etme günü. Bu gün, başkasına karşı yaptığı bir hatayı söyleyip af dilemenin günü. Bu günün Dünya İnsanı günü olarak tüm dünyada kutlanması ve tüm dünyada bayram olarak kabul görmesini istiyor ”Dünya İnsanı Birliği” Her sene bir kasımda dünyanın değişik ülkelerinde yapılacak konferanslara mümkün olduğu ölçüde daha fazla katılımların olmasının dünyamıza olumlu yararları olacaktır 2008 İstanbul’daki konferans ve etkinliklerde buluşmak dileği ile ”Dünya İnsanı Birliği” adına tüm dünyadaki insanların bayramını kutluyorum sevgi dolu bir dünyanın oluşmasını diliyorum. Buraya geldiğiniz için hepinize teşekür ediyorum saygılar sunuyorum.

Dieser Post ist auch verfügbar auf: İngilizce, Almanca

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*